O firmie

zapoznaj się z naszą ofertą

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

read_more

Oferta

naszych produktów

 • Koncepcja

  Koncepcja

  PSE Inwestycje sporządza na rzecz PSE S.A. koncepcje budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych z…

 • Studium wykonalności

  Studium wykonalności

  PSE Inwestycje opracowuje na rzecz PSE S.A. studia wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w zakresie napięć…

 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. projekty budowlane dostosowane do wymagań Ustawy z dnia…

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie

  PSE Inwestycje opracowuje dokumentację kosztorysową we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych dla stacji elektroenergetycznych oraz…

 • Inżynier kontraktu

  Inżynier kontraktu

  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje. Działania…

 • Nadzór autorski

  Nadzór autorski

  PSE Inwestycje oferuje nadzór autorski realizowanych dokumentacji projektowych dla stacji i linii elektroenergetycznych w pełnym…

 • Dokumentacja środowiskowa

  Dokumentacja środowiskowa

  Ocena oddziaływania na środowisko PSE Inwestycje w celu uzyskania przez PSE S.A. decyzji o środowiskowych…

 • Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. analizy wytrzymałościowe konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę…

 • Analiza zwiększania przepustowości linii

  Analiza zwiększania przepustowości linii

  PSE Inwestycje opracowuje na rzecz PSE S.A. analizy zwiększenia przepustowości linii elektroenergetycznych w zakresie napięć…

 • Program funkcjonalno-użytkowy

  Program funkcjonalno-użytkowy

  PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. PF-U, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z…

 • Projekt podstawowy

  Projekt podstawowy

  PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. projekty podstawowe zarówno dla stacji elektroenergetycznych jak i…

 • Warunki realizacji inwestycji

  Warunki realizacji inwestycji

  PSE Inwestycje przygotowuje na rzecz PSE S.A. Warunki Realizacji Inwestycji przedstawiające w formie opisowej i…

 • Standardy techniczne

  Standardy techniczne

  PSE Inwestycje opracowuje na rzecz PSE S.A. standardy techniczne oraz aktualizuje istniejące w oparciu o…

 • Planistyka oraz prace formalno-prawne

  Planistyka oraz prace formalno-prawne

  Działając na podstawie pełnomocnictwa Inwestora, PSE Inwestycje prowadzi prace planistyczne w gminach oraz bierze udział…

read_more
right_offer
left_offer

Zrealizowane projekty

zobacz szczegóły

 • Lista prowadzonych inwestycji

  Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej. Stan na styczeń 2017…

read_more
right_offer
left_offer

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi