Strona główna Kontakt Dane rejestrowe

Skontaktuj się z nami

Dane rejestrowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

ul. Warszawska 165,  05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP 526-27-48-966 REGON 015668195 KRS 0000197596

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi