Strona główna Oferta Inżynier kontraktu

Skontaktuj się z nami

Inżynier kontraktu

Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje. Działania w zakresie sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje pełne spektrum działań w dziedzinie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów inwestycyjnych, w tym głównie administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem: nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), kontrola i weryfikacja dokumentacji wykonawcy (projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze, inne).


Inżynier Kontraktu realizuje szereg prac, przede wszystkim na etapie realizacji inwestycji, m.in. przekazaniu placu budowy, nadzorze energetycznym, odbiorach, sprawdzeniach technicznych, przygotowaniu oraz realizacji programu prób i testów.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi