Strona główna Kariera Oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Oferty pracy

Aktualnie PSE Inwestycje prowadzi rekrutację na:

 

2017-02-27

SPECJALISTA ds. środowiskowych w Biurze ds. Środowiska

Zakres zadań na stanowisku:

 • opracowywanie dokumentacji wymaganej w procesie oceny oddziaływania na środowisko (wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanych inwestycji, karty informacyjne przedsięwzięć (KIP), raporty o oddziaływaniu na środowisko).
 • koordynowanie procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych dla realizowanych inwestycji,
 • weryfikacja i opiniowanie opracowań tj. raporty o oddziaływaniu na środowisko, KIP, operaty wodnoprawne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (o profilu ochrona środowiska, inżynieria środowiskowa),
 • 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego,
 • znajomość procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych,
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • zdolności organizacyjne,
 • samodzielność,
 • umiejętność zarządzania projektem,
 • komunikatywność,
 • mile widziana znajomość programu SoundPLAN,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie z sektora elektroenergetycznego,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
 • Miejsce pracy: Katowice

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia na adres: pse-inwestycje-rekrutacja@pse.pl

 

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE Inwestycje S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. środowiskowych".

 

 

2017-02-27

Rekrutacja na stanowisko: projektant obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych

Opis stanowiska:

Praca polegająca na opracowywaniu dokumentacji przedinwestycyjnej i projektowej (projekty podstawowe, wykonawcze, studia i ekspertyzy). Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie obwodów pierwotnych.

Zakres wybranych obowiązków:

 • samodzielne wykonywanie dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie obwodów pierwotnych,
 • samodzielne wykonywanie dokumentacji projektowej w zakresie posiadanej specjalizacji,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej innych autorów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektroenergetyka.
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta.
 • Świadectwa kwalifikacyjne D-1 lub E-1.
 • Biegła znajomość programu AutoCad.
 • Doświadczenie w wykonywaniu projektów obwodów pierwotnych stacji NN i WN.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora elektroenergetycznego.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 • Miejsce pracy: Kraków / Katowice.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia na adres: pse-inwestycje-rekrutacja@pse.pl

  

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE Inwestycje S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko projektanta".

 

2017-02-27

Rekrutacja na stanowisko: Inspektor ds. HSEQ

Opis stanowiska:

Współtworzenie, dbałość oraz promowanie kultury bezpieczeństwa i ochrony środowiska
w PSE Inwestycje S.A. oraz w trakcie nadzorowanych zadań.

Sprawowanie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz środowiska pracy w obszarze bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i jakości (HSEQ), w tym przestrzegania przepisów
i zasad bhp, ochrony środowiska w trakcie nadzorowanych inwestycji, w ramach zadań inżyniera kontraktu.

Zakres wybranych obowiązków:

 • w ramach nadzoru inwestorskiego, przeprowadzanie kontroli i przeglądów warunków prac oraz przestrzegania przepisów i zasad HSEQ podczas nadzorowanych zadań inwestycyjnych, w tym robót budowlanych,
 • kontrola zgodności wykonywanych zadań inwestycyjnych z warunkami zawartymi w umowach na realizację zadań budowlanych i modernizacyjnych w zakresie HSEQ,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń,
 • prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie raportów i analiz związanych
  z nadzorowanymi zadaniami w zakresie HSEQ wraz z przedstawianiem wniosków do poprawy,
 • wdrażanie oraz nadzór nad wdrażaniem wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności zdarzeń,
 • opiniowanie informacji dotyczących środowiska pracy HSEQ,
 • współpraca z wykonawcami zadań inwestycyjnych w zakresie prowadzonego nadzoru,
 • udział w pracach przygotowawczych, odbiorach oraz cyklicznych spotkaniach związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • wypełnianie obowiązków służby bhp w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o specjalności lub kierunku bhp lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość wymagań prawnych w obszarze bezpieczeństwa pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska, znajomość branży budowlanej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość standardów międzynarodowych w obszarze HSEQ, posiadanie certyfikatu NEBOSH będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność audytowania oraz uprawnienia audytora wewnętrznego wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / BS OHSAS będzie dodatkowym atutem,
 • duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego,
 • gotowość do pracy w terenie oraz podróży służbowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora elektroenergetycznego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Miejsce pracy: Warszawa / Poznań / Katowice.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie 2 tygodni od publikacji ogłoszenia na adres: pse-inwestycje-rekrutacja@pse.pl

 

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE Inwestycje S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektor ds. HSEQ".

 

2017-02-27

Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. HSEQ

Opis stanowiska:

Współtworzenie, dbałość oraz promowanie kultury bezpieczeństwa i ochrony środowiska
w PSE Inwestycje S.A. oraz w trakcie nadzorowanych zadań.

Sprawowanie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz środowiska pracy w obszarze bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i jakości (HSEQ), w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony środowiska w trakcie nadzorowanych inwestycji, w ramach zadań inżyniera kontraktu.

Zakres wybranych obowiązków:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów i zasad BHP oraz ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie dokumentacji związanej z HSEQ,
 • sporządzanie raportów i analiz HSEQ wraz z przedstawianiem wniosków do poprawy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń,
 • wdrażanie oraz nadzór nad wdrażaniem wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności zdarzeń,
 • opiniowanie informacji dotyczących środowiska pracy HSEQ,
 • kontrola zgodności wykonywanych zadań inwestycyjnych z warunkami zawartymi w umowach na realizację zadań budowlanych i modernizacyjnych w zakresie HSEQ,
 • wykonywanie zadań związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie HSEQ podczas realizowanych inwestycji, w tym robót budowlanych,
 • współpraca z wykonawcami zadań inwestycyjnych w zakresie prowadzonego nadzoru,
 • udział w pracach przygotowawczych, odbiorach oraz cyklicznych spotkaniach związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • wypełnianie obowiązków służby bhp w ramach wykonywanych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o specjalności lub kierunku bhp lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, minimum 1 rok pracy w służbie bhp
 • znajomość wymagań prawnych w obszarze bezpieczeństwa pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska, znajomość branży budowlanej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość standardów międzynarodowych w obszarze HSEQ, posiadanie certyfikatu NEBOSH będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność audytowania oraz uprawnienia audytora wewnętrznego wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 / BS OHSAS będzie dodatkowym atutem,
 • duża samodzielność w wykonywaniu zadań i samodyscyplina,
 • łatwość komunikowania się i umiejętność współpracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B bez przeciwwskazań medycznych do prowadzenia samochodu służbowego,
 • gotowość do pracy w terenie oraz podróży służbowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie z sektora elektroenergetycznego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Miejsce pracy: Warszawa.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych w terminie 2 tygodni od publikacji ogłoszenia na adres: pse-inwestycje-rekrutacja@pse.pl

 

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE Inwestycje S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. HSEQ".

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi