Skontaktuj się z nami

Praktyki

Istnieje możliwość realizacji w Spółce praktyk studenckich dla studentów kierunków związanych z branżą elektroenergetyczną. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w PSE Inwestycje prosimy o przesyłanie CV na adres Spółki PSE Inwestycje z dopiskiem „praktyka studencka". W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania ze strony właściwych komórek organizacyjnych, skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi