Strona główna Kontakt Kontakt z Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

Skontaktuj się z nami

Kontakt z Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wdrożonym w PSE Inwestycje S.A. Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego, wprowadziliśmy sformalizowane zasady informowania przez strony zewnętrzne o podejrzeniu zaistnienia lub zaistnieniu praktyki korupcyjnej lub występowaniu zagrożenia korupcyjnego. Odnośne zgłoszenia kierować można bezpośrednio do przedstawiciela Zarządu Spółki, pełniącego rolę Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego poprzez:

  • korespondencję pisemną zaadresowaną na Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego z adnotacją na kopercie „do rąk własnych",
  • korespondencję elektroniczną na adres mailowy psei-antykorupcja@pse.pl,
  • rozmowę telefoniczną z Koordynatorem ds. Systemu dostępnym pod numerem telefonu (22) 32 13 185.

Pod pojęciem praktyki korupcyjnej rozumie się pozostające w związku z działalnością PSE Inwestycje S.A. działanie polegające na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, przyjmowaniu oraz żądaniu lub namawianiu do oferowania, obiecywania, dawania, akceptowania, przyjmowania nienależnej korzyści finansowej lub niefinansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w dowolnym miejscu, jako zachęty lub wynagrodzenia za działanie lub też powstrzymanie się od działania.

 

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi