Strona główna Kontakt Dane rejestrowe

Skontaktuj się z nami

Dane rejestrowe

PSE Inwestycje S.A.

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132

NIP 526-10-27-348 REGON 010953590 KRS 0000092539

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi