Strona główna Oferta Kosztorysowanie

Skontaktuj się z nami

Kosztorysowanie

PSE Inwestycje opracowuje dokumentację kosztorysową we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych dla stacji elektroenergetycznych oraz linii przesyłowych na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PF-U) i Projektów Podstawowych. Wykonywana jest weryfikacja wszystkich rodzajów kosztorysów, przedmiarów robót oraz rozliczeń kosztów budowy wynikających z nadzoru inwestorskiego.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi