Strona główna Kariera Kultura organizacyjna

Skontaktuj się z nami

Kultura organizacyjna

PSE Inwestycje buduje organizację o kulturze innowacyjnej, stale doskonalącej się, tworzącej optymalne warunki do podnoszenia kompetencji i dzielenia się wiedzą z innymi. Nasi pracownicy mają wspólne cele i wizję firmy. Sprawiają, że jesteśmy spółką o unikalnych kompetencjach na rynku, w której każdy ma swój bezpośredni wkład w realizowane działania oraz może wyrażać swoje pomysły i opinie.

 

Wartości, którymi kierujemy się jako firma, odzwierciedlają nasz sposób myślenia, postawy i działania zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, wobec współpracowników, klientów i partnerów społecznych. Są to:

 • odpowiedzialność,
 • bezpieczeństwo,
 • profesjonalizm,
 • transparentność,
 • zaangażowanie,
 • uczciwość,
 • współpraca.

 

To właśnie spójność wartości indywidualnych i korporacyjnych uczyniło z PSE Inwestycje spółkę o rozpoznawalnej w branży marce. Jesteśmy rzetelnym Inżynierem Kontraktu, któremu powierza się nadzór nad największymi zadaniami inwestycyjnymi w branży elektroenergetycznej.

 

Reputacja PSE Inwestycje jest jednym z najcenniejszych aktywów naszej firmy. Wprowadzone  dobre praktyki stanowią zbiór sprawdzonych zasad postępowania, bazujących na wartościach i standardach, którymi kierujemy się na co dzień. Należą do nich w szczególności normy etyczne i zawodowe oraz zasady uczciwości i przejrzystość widoczne w codziennych działaniach.

 

Interesariuszami/odbiorcami dobrych praktyk stosowanych w PSE Inwestycje są nasi pracownicy oraz zewnętrzne otoczenie spółki. Należą do niego przede wszystkim podmioty uczestniczące w procesie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego:

 • spółki należące do Grupy Kapitałowej PSE,
 • wykonawcy zadań inwestycyjnych,
 • organy administracji publicznej i samorządowej,
 • lokalna społeczność,
 • media.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi