Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenie

Centralna Jednostka Inwestycyjna posiada bogate doświadczenie potwierdzone realizacją licznych projektów dla Operatora Krajowego Systemu przesyłowego  (PSE S.A.), rozwiązań eksperckich
 z energetyki dla krajowych operatorów dystrybucyjnych a także dla producentów energii elektrycznej (elektrownie i elektrociepłownie) realizując swoje zadania pod marką PSE Inwestycje S.A. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

 

Centralna Jednostka Inwestycyjna pełni rolę strategicznego wsparcia w zakresie przygotowania i zarządzania procesem inwestycyjnym dla PSE S.A. Zdobyło bogate doświadczenie 
w zapewnieniu sprawnej realizacji zadań w kluczowych obszarach działalności (patrz zakładka realizowane inwestycje).

 

Centralna Jednostka Inwestycyjna posiada w swoich zasobach kadrę inżynierską (tzw. Biuro Projektów) które przez kilkanaście lat wspierało Właściciela w pracach planistycznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych.

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi