Skontaktuj się z nami

Nasze doświadczenie

PSE Inwestycje posiada bogate doświadczenie potwierdzone realizacją licznych projektów dla Operatora Krajowego Systemu przesyłowego  (PSE S.A.), rozwiązań eksperckich
 z energetyki dla krajowych operatorów dystrybucyjnych a także dla producentów energii elektrycznej (elektrownie i elektrociepłownie).

 

PSE Inwestycje pełniąc rolę strategicznego wsparcia w zakresie przygotowania i zarządzania procesem inwestycyjnym dla PSE S.A. zdobyło bogate doświadczenie 
w zapewnieniu sprawnej realizacji zadań w kluczowych obszarach działalności (patrz zakładka realizowane inwestycje).

 

PSE Inwestycje posiada w swoich zasobach kadrę inżynierską (tzw. Biuro Projektów) które przez kilkanaście lat wspierało Właściciela w pracach planistycznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych.

 

PSE Inwestycje na zlecenie Właściciela pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. Działania 
w zakresie sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje pełne spektrum działań 
w dziedzinie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, w tym głównie administrowanie kontraktem:

  • nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
  • kontrola i weryfikacja dokumentacji wykonawcy (projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze),
  • inne.

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi