Strona główna O firmie Nasze wartości

Skontaktuj się z nami

Nasze wartości

Wartości, jakimi się kierujemy jako firma odzwierciedlają nasz sposób myślenia, postawy i działania zarówno w firmie, jak i poza nią, wobec naszych współpracowników, klientów i partnerów społecznych.

 

Kompetencje

Zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań. Nieustannie pogłębiamy swoje umiejętności zawodowe, dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi. Jesteśmy świadomi znaczenia powierzonych nam zadań, dlatego zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie się traktujemy jako swój obowiązek.

 

Profesjonalizm 

Dążymy do najwyższej jakości we wszystkim, co robimy. Dbamy o ciągłe podnoszenie swoich umiejętności, zachowując wciąż ciekawość i otwartość wobec nowych rozwiązań. Działamy zdecydowanie i konsekwentnie. Wytrwale dążąc do celu, gwarantujemy wysoką jakość usług na każdym etapie realizacji zadania.

 

Zaangażowanie

Stawiamy sobie ambitne cele i konstruktywne wymagania. W ich realizacji nieustannie poszukujemy nowych, optymalnych rozwiązań, cechuje nas kreatywność i twórcza pasja w przełamywaniu barier.

 

Odpowiedzialność

Mamy świadomość znaczenia naszej pracy dla całego sektora elektroenergetycznego i odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, dlatego zawsze stosujemy najwyższe standardy zarządzania, wywiązując się jak najlepiej ze swoich zobowiązań. Stosowana przez nas metodologia pracy pozwala na stworzenie rozwiązań zapewniających powodzenie realizowanych przedsięwzięć.

 

Uczciwość

Gwarantujemy zachowanie wszelkich uznawanych społecznie norm oraz rzetelność w ich spełnianiu. Staramy się nie zawieść zaufania naszych klientów i współpracowników. Z najwyższą starannością dbamy o transparentność procesów biznesowych i poszanowanie prawa.

 

Współpraca

W gronie naszych partnerów biznesowych i współpracowników jesteśmy nastawieni na współdziałanie w aktywnym dążeniu do sukcesu. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, koncentrujemy się na pracy zespołowej, dbając, aby nasz udział w projektach był jak najbardziej budujący.

 

Bezpieczeństwo

Prowadząc powierzone nam zadania inwestycyjne dbamy, aby były one realizowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wierzymy, że wysoka jakość świadczonych przez nas usług przyczynia się do zapewnienia gwarancji dostaw energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi