Strona główna O firmie

Skontaktuj się z nami

O firmie

Informacja o firmie

 

Centralna Jednostka Inwestycyjna została powołana celem realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego zgodnie z nowym Modelem Realizacji Inwestycji.

 

Do podstawowych funkcji Centralnej Jednostki Inwestycyjnej należą:

 

1. Wsparcie działań w zakresie budowy i realizacji Portfela programów i projektów inwestycyjnych,

2. Realizacja Portfela programów i projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,

3. Opracowanie i nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla realizowanych projektów inwestycyjnych,

4. Realizacja procesu formalno-prawnego w zakresie uzyskiwania pozwoleń, decyzji oraz zgód administracyjnych,

5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych,

6. Prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej dotyczących inwestycji, na etapie projektowania i realizacji,

7. Zarządzanie pracami wykonawców i podwykonawców projektów inwestycyjnych,

8. Przeprowadzanie odbiorów realizowanych inwestycji i rozliczanie projektów inwestycyjnych,

9. Koordynacja formalno-prawna działań prowadzonych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych,

10. Zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym,

11. Zapewnienie wsparcia dla Komitetu Inwestycyjnego, w tym w zakresie przygotowania materiałów decyzyjnych i sprawozdania z monitoringu realizacji Portfela projektów inwestycyjnych,

12. Wyznaczanie standardów formalno-organizacyjnych dla procesu inwestycyjnego.

 

 

czym się zajmujemy

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi