Strona główna Publikacje

Skontaktuj się z nami

Publikacje

Wymagania dla środków ochronnych przed termicznym działaniem łuku elektrycznego

Najgroźniejszym zjawiskiem w pracy urządzeo elektrycznych są zwarcia i przepięcia. Narażenie te są także istotne dla personelu eksploatacyjnego, zwłaszcza pracującego pod napięciem, które muszą byd eliminowane lub istotnie ograniczane [1], [2]. W latach 2007 – 2011 przeprowadzono w Polsce szereg badao indywidualnego wyposażenia ochronnego elektryków przed skutkami termicznymi łuku elektrycznego, także wg nowej normy PN-EN…

Pobierz artykuł

Replacement of conventional ground wires with OPGW on 400kV overhead power transmission line, installation under live-line conditions - Polish expertise.

Abstract. This article presents installation methods for replacement of the conventional ground wires with Optical Ground Wires (OPGW) under live power transmission lines. The two installation methods: the tension stringing method and cradle block stringing method have been described in the article. Preparation for the installation work is preceded by the design of OPGW live-line…

Pobierz artykuł

Prace przy przewodach pod napięciem na obiektach sieci przesyłowej

Na poprzedniej konferencji Kabel’2010 w referatach [1]: Polska norma PN-EN 50110: Eksploatacja urządzeń elektrycznych, a projektowane zmiany przepisów państwowych; Modernizacje linii wysokich napięć bez ich wyłączania - prace przy przewodach; Tymczasowe techniki utrzymania zasilania energią elektryczną, zaprezentowano kilka ważnych tematów, które wywołały zainteresowanie. Tematy te prezentowano wkontekście doświadczenia krajowego i zagranicznego z utrzymania elektroenergetycznej sieci…

Pobierz artykuł

Polskie doświadczenia z wymiany pod napięciem przewodów odgromowych na OPGW na przesyłowej linii 400 kV

W referacie opisano zastosowane w Polsce metody budowy traktów światłowodowych na czynnych przesyłowych liniach napowietrznych polegające na wymianie dotychczasowych przewodów odgromowych na typu OPGW. Do wymiany przewodów stosuje się dwie metody: naprężeniową i rolek obrotowych. Przygotowanie do prac jest poprzedzone opracowaniem projektu technologicznego i analizą zjawisk elektromagnetycznych występujących w trakcie wykonywania tych prac. Pozytywne doświadczenia…

Pobierz artykuł

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi