Strona główna Oferta Program funkcjonalno-użytkowy

Skontaktuj się z nami

Program funkcjonalno-użytkowy

PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. PF-U, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PF-U, określają szczegółowe wymagania techniczne, organizacyjne, finansowe oraz formalno-prawne związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi