Strona główna Oferta Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Skontaktuj się z nami

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

PSE Inwestycje wykonuje na rzecz PSE S.A. projekty budowlane dostosowane do wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z późn.zm.) dla inwestycji energetycznych (stacje, linie) w pełnym zakresie napięć oraz projekty wykonawcze dla stacji i linii w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PF-U (Dz.U. 202/2004, poz. 2072 z późn.zm.).

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi