Strona główna Przetargi Informacje o przetargach

Skontaktuj się z nami

Informacje o przetargach

ROK 2017

Aktualnie prowadzone przetargi

_____________________________________________________________________________

2017-04-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup kluczy dynamometrycznych i mierników do pomiaru grubości powłok lakierniczych"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 2017-04-28

 

2017-04-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego dwutorowej linii 400 kV Czarna - Polkowice"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2017-04-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-04-28

Aktualizacja dokumentacji przetargowej na "Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

Ogłoszenie 2    SIWZ 2   Załącznik nr 1 do SIWZ 2    Załącznik nr 2 do SIWZ  2

Odpowiedzi na pytania  2017-04-28

 

2017-04-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie zestawienia średnich cen transakcyjnych gruntów"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-04-19

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mierników"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ   Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3

 

2017-04-03

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie prac geoinformatycznych dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2017-04-07

 

2017-04-03

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod stanowiska słupowe dla nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2017-04-07

 

2017-03-31

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego, komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla PSE Inwestycje S.A."

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ część I SIWZ część II SIWZ część III SIWZ część IV

Odpowiedzi na pytania 2017-04-06

Odpowiedzi na pytania 2017-04-07

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-11

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2017-04-12

 

 Oferta najkorzystniejsza 2017-04-25

 

2017-03-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2017-03-30

 

2017-03-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Analizy rozpływu prądów zwarciowych i uziomowych dla układu połączeń istniejącej i projektowanej sieci 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2017-03-31

Odpowiedzi na pytania 2017-03-31

 

2017-03-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości znajdujących się w pasie technologicznym planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 i 3

 

2017-03-14

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV Gdańsk Błonie - Olsztyn Matki, 400 kV Kozienice Siedlce Ujrzanów, 220 kV Ełk - Ostrołęka, 220 kV Mikułowa - Polkowice, 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia, 220 kV Kielce Piaski - Radkowice"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2017-03-14

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie zestawienia średnich cen transakcyjnych gruntów"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-03-02

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole".

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-03-02

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mierników"

W załączniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

 

2017-02-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybór wykonawcy, który dokona oceny raportu producenta, dotyczącego awarii rozdzielnicy GIS w SE 220/110 kV Kielce Piaski"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2017-02-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie prac geoinformatycznych dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-02-28

Zmiana Ogłoszenia Zmiana SIWZ Zmiana Załącznika nr 1 do SIWZ

 

2017-03-02

Odpowiedzi na pytania

 

2017-03-03

Odpowiedzi na pytania

 

2017-02-09

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV Gdańsk Błonie - Olsztyn Mątki, 400 kV Kozienice Siedlce Ujrzanów, 220 kV Ełk - Ostrołęka, 220 kV Mikułowa - Polkowice, 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia, 220 kV Kielce Piaski - Radkowice"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-03-15

 

 

2017-01-18

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi zintegrowanego audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz dwóch kolejnych zintegrowanych audytów nadzoru każdego z przedmiotowych systemów zarządzania"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Oferta najkorzystniejsza 2017-02-08

 

 

2017-01-12

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie pomiarów autotransformatorów oraz dławików przed pierwszym uruchomieniem w stacjach Ostrów, Siedlce Ujrzanów, Skawina i Byczyna"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2017-01-12

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Kozienice-Lublin i 220 kV Abramowice-Mokre"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2017-01-13

 

2017-01-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Przygotowanie i realizację działań z zakresu komunikacji społecznej, w porozumieniu z Zamawiającym, w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę dla planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Załącznik nr 2 i 3 do Ogłoszenia

Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2017-01-12

Odpowiedzi na pytania 2017-01-12

Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-04-10

 

 

ROK 2016

Aktualnie prowadzone przetargi

_____________________________________________________________________________

2016-12-30

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie zestawienia średnich cen transakcyjnych gruntów".

W załączeniu:

Ogłoszenie, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-12-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2017-03-02

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1) lit. b) Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-12-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W złączeniu:

Ogłoszenie Załącznik nr 1, 2 i 3 do Ogłoszenia

Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2017-01-03

 

2016-12-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-12-02

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego w zakresie łańcuchów izolatorów linii 400 kV Tucznawa - Tarnów i Tucznawa - Rzeszów, 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń, 220 kV Morzyczyn - Police, 220 kV Glinki - Police"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-12-01

Spółka PSE inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie zintegrowanego audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i Systemu Zarządzania Środowiskowego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz dwóch kolejnych zintegrowanych audytów nadzoru każdego z przedmiotowych systemów zarządzania"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Ząłącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-12-07

Odpowiedzi na pytania 2016-12-08

Odpowiedzi na pytania 2016-12-09

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-01-13

 

2016-11-18

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę testerów zabezpieczeń z wyposażeniem"

W załączeniu:

SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

 

2016-11-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie miernika do pomiarów pól elektromagnetycznych"

W załączniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ I_Odpowiedzi_na_pytania.pdf Zal_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

SIWZ Zmiana 2016-11-22

 

Oferta najkorzystniejsza 2017-01-05

 

2016-10-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogloszenie.pdf Zal_1_Projekt_umowy.pdf Zal_2_SIWZ_formularz_ofertowy.docx Zal_3_i_4_SIWZ.docx 4472_PS_2016_Odpowied_na_pytania.pdf 4511_PS_2016_Odpowiedz_na_pytania.pdf SIWZ_Inwentaryzacja_Przyrodnicza_Linia.pdf


Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie prac geoinformatycznych dla planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Zal_2_SIWZ_formularz_ofertowy_2016_10_05.doc Zal_3_i_4_SIWZ_2016_10_05.docx 10978_PW_2016_Odpowiedz_na_pytania.pdf 11120_PW_2016 Odpowiedź na pytania Ogloszenie_Prace_geoinformatyczne SIWZ_Prace_geoinformatyczne Zal_1_Projekt_umowy.pdf

Odpowiedzi na pytania 2016-10-26


2016-10-07

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybór dostawcy artykułów biurowych i spożywczych dla Spółki"

W załączeniu:

Ogloszenie.pdf SIWZ.pdf Zal_nr1_do_SIWZ.pdf Zal_nr2_do_SIWZ.pdf Zal nr2 do SIWZ.doc Zal_nr3_do_SIWZ.pdf Zal nr3 do SIWZ.doc Odpowiedź na pytanie nr 1 odpowiedz_na_pyt_nr_2.pdf odpowiedz_na_pyt_nr_3.pdf


Oferta najkorzystniejsza 2016-11-25

 

2016-10-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego w zakresie łańcuchów izolatorów linii 400 kV Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów 400 kV Pasikurowice – Dobrzeń 220 kV Morzyczyn - Police 220kV Glinki - Police"

W załączeniu:

UZ_18_SIWZ.pdf UZ_18_Ogloszenie.pdf UZ_18_Wzor_umowy.pdf UZ_18_Zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc


2016-09-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komupterowego, komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla PSE Inwestycje S.A."

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ cz.I SIWZ cz. II SIWZ  cz. III SIWZ cz. IV wyjasnienie_tresci_SIWZ_1.pdf wyjasnienie_tresci_SIWZ_2.pdf wyjasnienie_tresci_SIWZ_3.pdf

 

Oferta najkorzystniejsza 2016-11-30

 

2016-09-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie sprawdzenia wytrzymałości powierzechni na odrywanie oraz przyczepności do podłoża i przyczepności międzywarstwowej fundamentów konstrucji słupów linii elektroenergetycznych NN"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-09-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą linii 220 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi