Strona główna Standardy System bezpieczeństwa informacji

Skontaktuj się z nami

System bezpieczeństwa informacji

W roku 2009 PSE Inwestycje S.A. wdrożyła, a w kolejnym roku certyfikowała, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001. Istotą tego Systemu jest zapewnienie poufności, dostępności oraz integralności zasobów informacyjnych, które Spółka wykorzystuje w swojej działalności.


Na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji składają się głównie wystandaryzowane zasady postępowania z dokumentami,  sprzętem informatycznym i informacją, a także regulujące fizyczny dostęp do zasobów PSE Inwestycje S.A. Zatwierdzone przez kierownictwo Spółki procedury działania obowiązują w każdym z biur Spółki oraz podczas realizacji prac u Klienta.


Odnośnie przedmiotu działalności, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje wspólny zakres z pozostałymi systemami zarządzania ISO stosowanymi w Spółce, to jest prace związane z przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych.

 

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi