Strona główna Standardy System zarządzania antykorupcyjnego

Skontaktuj się z nami

System zarządzania antykorupcyjnego

W 2013 roku PSE Inwestycje S.A. wprowadziła System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, obejmujący wszystkich jej pracowników oraz wykonawców. W 2016 roku funkcjonujący System został dostosowany do wymagań normy BS 10500:2011, celem certyfikacji przez akredytowaną jednostkę.

 

Główne cele Systemu obejmują:

  • minimalizację możliwości wystąpienia praktyki korupcyjnej w związku z działalnością
    PSE Inwestycje S.A.,
  • budowanie wysokiego poziomu zaufania interesariuszy do decyzji podejmowanych w Spółce,
  • zapewnienie pracownikom Spółki wysokiego poziomu bezpieczeństwa od ryzyka pomówień
    o korupcję i nadużycia.

Pod pojęciem praktyki korupcyjnej rozumie się pozostające w związku z działalnością PSE Inwestycje S.A. działanie polegające na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, przyjmowaniu oraz żądaniu lub namawianiu do oferowania, obiecywania, dawania, akceptowania, przyjmowania nienależnej korzyści finansowej lub niefinansowej, bezpośrednio lub pośrednio, w dowolnym miejscu, jako zachęty lub wynagrodzenia za działanie lub też powstrzymanie się od działania.

 

Sposoby zgłaszania informacji dotyczących podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia praktyki korupcyjnej lub występowania zagrożenia korupcyjnego opisane zostały w zakładce Kontakt/ Kontakt z Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego.

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi