Strona główna Standardy System Zarządzania BHP

Skontaktuj się z nami

System Zarządzania BHP

W połowie 2015 roku Zarząd PSE Inwestycje S.A. podjął decyzję o zainicjowaniu prac mających na celu wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, spełniającego wymagania polskiej normy PN-N 18001:2011. Audyt certyfikacyjny nowo wdrożonego Systemu odbył się w styczniu 2016 roku. Wyniki potwierdziły funkcjonowanie Systemu, wobec czego, z dniem 1 lutego 2016 roku, Spółka otrzymała stosowny certyfikat.

 

Decyzją o ustanowieniu Systemu Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników oraz współpracowników PSE Inwestycje S.A.

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych systemów zarządzania posiadanych przez PSE Inwestycje S.A., System Zarządzania BHP obejmuje prace związane z przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych oraz pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań inwestycyjnych.

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi