Skontaktuj się z nami

Zarząd

 

Andrzej Kaczmarek     Andrzej Kaczmarek  - Prezes Zarządu

 

 

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz samorządu gospodarczego, dyplomacji, administracji publicznej oraz biznesu.

 

W latach 90-tych pełnił funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki. Następnie w latach 1994-1997 był wiceprezesem, dyrektorem generalnym Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W 1997 roku został desygnowany przez Ministra Gospodarki na stanowisko Radcy, Ministra Pełnomocnego w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Kanadzie.

 

Od 2004 roku jako prezes zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.) realizował projekty komercjalizacji innowacji z obszaru zaawansowanych technologii. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiadając m.in. za strategię i rozwój gospodarki, innowacyjność, przedsiębiorczość, fundusze europejskie oraz dwustronne stosunki gospodarcze.

 

Po zakończeniu pracy w administracji publicznej był ekspertem w KPMG Advisory odpowiedzialnym za m.in. projekty z zakresu inwestycji, specjalnych stref ekonomicznych, innowacyjności, przedsiębiorczości, pomocy publicznej, rynków zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy gospodarczej z Chinami.

 

Od roku 2009 do połowy 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG). Od stycznia 2015 roku był dyrektorem ds. rozwoju w firmie Budimex odpowiedzialnym za wprowadzenie firmy na nowe rynki; energetyka, gazociągi przesyłowe, przesył i dystrybucja energii elektrycznej, instalacje przemysłowe oraz rynki zagraniczne.

 

Pełnił funkcję członka rad nadzorczych; Banku Gospodarstwa Krajowego (dwie kadencje), Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Decyzją Rady Nadzorczej PSE Inwestycje S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku objął funkcję Prezesa Zarządu.

 

 

 

 

Andrzej Cząstkiewicz   Andrzej Cząstkiewicz  - Wiceprezes Zarządu
              

 

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą energetyczną. W latach 1999-2011 pracował w spółce PSE-Południe S.A., w której był inspektorem nadzoru w Wydziale Obsługi Inwestycji i Remontów, następnie kierownikiem Wydziału Obsługi Inwestycji i Remontów, a w końcu dyrektorem Pionu Rozwoju i Realizacji Zamierzeń Inwestycyjnych. Od 2011 roku w EPC S.A. (obecnie PSE Inwestycje S.A.), gdzie najpierw przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora Pionu Przygotowania Inwestycji, a od 21 marca 2013 roku jest wiceprezesem zarządu Spółki. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 czerwca 2016 r. został ponownie wybrany na kolejną, trzyletnią kadencję. 

 

Nadzorował prace związane z realizacją inwestycji przy Projekcie połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, zakończonym w 2015 roku. Posiada liczne uprawnienia branżowe m.in. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń, certyfikat i prawo do tytułu „Certified Project Manager" (IPMA level B).

 

Zainteresowania: narciarstwo, pływanie, muzyka.

 

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi