Strona główna Kariera Zasady rekrutacji

Skontaktuj się z nami

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w PSE Inwestycje prowadzona jest dwuetapowo

Ze względu na fakt, że dużą wagę przywiązujemy do rozwoju zawodowego osób już zatrudnionych w GK PSE, w pierwszej kolejności rekrutacja kierowana jest do pracowników GK PSE. Rekrutację zewnętrzną rozpoczynamy wówczas, gdy wśród naszej kadry nie ma osób zainteresowanych danym stanowiskiem.

 

Kładziemy szczególny nacisk na te kompetencje, które budują kulturę korporacyjną w oparciu o nasze wartości. Poszukujemy osób nastawionych na współpracę, konsekwentnych w działaniu, zorientowanych na rozwój, dążących do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań.

 

Nasze oferty pracy są dostępne na stronie internetowej PSE Inwestycje.

 

Proces rekrutacji

Krok pierwszy - należy do Ciebie!

Znajdź na stronie Oferty pracy interesujące Cię ogłoszenie i aplikuj online, wysyłając swoje CV i list motywacyjny.

 

Krok drugi - analiza nadesłanych aplikacji

Analiza nadesłanych aplikacji przez Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim (BL) i bezpośredniego przełożonego. Po analizie nadesłanych aplikacji kontaktujemy się telefoniczne z wybranymi Kandydatami, którzy zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Krok trzeci - pierwsza rozmowa rekrutacyjna

Po dokonaniu selekcji nadesłanych CV, na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, zapraszamy wybranych Kandydatów. Rozmowa prowadzona jest przez osoby odpowiedzialne za rekrutację i osobę z komórki organizacyjnej  merytorycznej (bezpośrednim przełożonym), która poszukuje pracownika. Pytania dotyczą posiadanych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem (np. studia), osiągnięć zawodowych, planów na przyszłość, rzeczywistych motywacji związanych z aplikacją do pracy w PSE Inwestycje.

 

Krok czwarty - druga rozmowa rekrutacyjna

Po zakończeniu pierwszego etapu rozmów kwalifikacyjnych, osoby biorące w nich udział są informowane o wynikach rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rozmów kwalifikacyjnych są zapraszane na ponowne rozmowy. Następnie, z wybranym kandydatem do pracy zostają szczegółowo omówione warunki zatrudnienia.

 

Krok piąty - Witamy w PSE Inwestycje

Złożenie niezbędnych dokumentów i podpisanie umowy o pracę. Wszyscy nowi pracownicy biorą udział w programie adaptacyjnym, który pozwoli poznać naszą firmę.

 

Pamiętaj, przesłane do nas aplikacje są wnikliwie analizowane pod kątem profilu zawodowego kandydatów i oczekiwań pracodawcy. Przygotuj dobrze CV i list motywacyjny zgodnie z ogłoszeniem o pracę.

 

Pamiętaj, aby w aplikacji zamieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko ....., zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 poz. 2135).

 

Na każdym etapie gwarantujemy Kandydatowi pełną dyskrecję i poufność!

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi